Valdkonnad

cat, flower, kitten-2536662.jpg

Kohaliku omavalitsuse üksusel on ülesandeid pea kõigis avaliku võimu ja kohaliku elu valdkondades. Lapse sündimisel saab registreerida vallas sünni ja anda lapsele nime. Koolieelikutele tagab vald koha lasteaias või võimaluse kasutada lastehoiu teenust. Kooliealistele loome head võimalused hariduse omandamiseks ning mitmeid huvihariduse võimalusi enda annete väljaarendamiseks. Noosootöö toetab noorte enesearengut ja aitab viia ellu unistusi  ühistegevuse valdkonnas. Tööealistele on loodud vajaduspõhised teenused ja toetused pere- ja tööelu ühitamiseks. Abivajajad saavad vallast toetusi ja teenuseid, mis aitavad neil iseseisvalt ja väärikalt elus hakkama saada. Ka inimese surma korral on vald koht, kus registreeritakse isiku surm ning saadakse abi matuste korraldamisel. Paljud teenused on märkamatud – korterisse jõuab soe ja vesi, reovesi voolab puhastisse, jäätmed prügilasse ning tänavad on ohutud ja lumevabad. Vald on meie kõigi jaoks – kas hariduse-, kultuuri-, ühisteenuste- või sotsiaalvaldkonnas. 

Pered

… …

Lapsed

… …

Noored

… …

Haridus

… …

Toetus

… …

Planeering

… …

Ehitus

… …

Jäätmed

… …