Ülesanded

calculator, calculation, insurance-1044173.jpg

Ülesanded ja testid

Käesolevalt veebilehele on koondatud ülesanded ja testid, mis aitavad õpilasel iseseisvalt omandada teadmisi kohaliku omavalitsuse õigusest ning töötada läbi valdkonna õigusakte. Siin leitavaid teste võib kasutada ka õppejõud enda õppetöö korraldamisel. Ülesanded ja testid on koostatud pigem lihtsate, selgete ja tüüpjuhtumite või õigusnormi või muu allika leidmise omandamiseks. Testidele ja ülesannetele on lisatud õiged vastused või võti selle kohta, kuidas iseseisvalt hinnata, kas antud vastus on õige või vale. Siinkohal tuleb arvestada, et erinevad asjatundjad (sh õppejõud) tõlgendavad õigust erinevalt ning seetõttu peegeldavad vastused või võtmed vastuse hindamiseks konkreetse õppejõu kui valdkonna asjatundja arusaama. Sellesse arusaama tuleb suhtuda kriitiliselt – see ei pruugi olla õige igas olukorras, muutuda ajas või kohas, sõltuda üksikjuhtumi asjaoludest.