Kaasused

tax, forms, income-468440.jpg

Juhtumiõpe

Juhtumiõpe seisneb kaasuste lahendamises (teadmised, oskused ja kogemuse omandatakse kaasuste lahendamise käigus). Kaasused on juhtumi asjaolude kirjeldus ja sellega seotud lähteülesanne. Kaasuse eesmärk on õppida abstraktset küsimust lahendama (nt õigusnormi rakendama) nii nagu oleks tegemist elulise olukorraga. Kaasuse koostamisel on reeglina arvestatud õppetöö vajadusi (nt muudetud asjaolusid selliselt, et oleks võimalik jõuda ühese ja põhjendatud rakendusotsustuseni). Sõltuvalt õppe-eesmärgist võib kaasuses olla üleliigseid andmeid (olulise ja asjakohase eristamise õppimiseks) või toodud välja üksnes normi rakendamisel oluline ja asjakohane teave. Kui kaasuse ei ole kõiki asjaolusid määratletud, võib kaasuse lahendada alternatiivselt. Reeglina võib üksikute detailide osas lahendamise käigus ka kaasust täiendada.

  • 1. kaasus.
  • 2. kaasus.
  • 3. kaasus.
  • 4. kaasus.
  • 5. kaasus.