Kaastle valla eesmärk on luua kvaliteetne ning kõigi elanike arengut ja heaolu arendav elukeskkond. Töökoht, kool, lastead ja teenused peavad olema inimesele lähedal ning mugavalt juurdepääsetavad. Kaastle vallas on inimesel hea elada ning ta tunneb ennast väärtustatud kogukonna liikmena.

NB! Kaastle valla näidisjuhtum on koostatud õppetöö eesmärgil. Kaastle Valla andmed ja dokumendid on välja mõeldud (sh kasutatud erinevate valdade ja linnade dokumente)

Kaastle valla juhtumi veebilehel avaldatud materjalid on avalikud ning neid võib vabalt kasutada õppetöös või täiendõppes (CC-BY-SA).  Tagasisidet materjalide kohta ootan e-posti teel @gmail.com.